Content-Type: text/html

Fråga biblioteket, den nationella virtuella frågetjänsten, kommer att genomgå förändringar under året. Du kan följa förändringsarbetet undan för undan på bloggen Det virtuella samtalet http://vrsamtalet.wordpress.com/. Där finns också inlägg av gästbloggare, verksamhetsberättelse för 2009, kontaktuppgifter och möjlighet att delta i dialogen kring bibliotekens virtuella närvaro.

 

Hälsningar

 

Åsa Berglund, ILS Malmö

För Informations- och lånecentralernas och Internationella bibliotekets samordnargrupp