Content-Type: text/html

Sommarjobb för bibliotekarie/biblioteksstudent

 

KTH är Sveriges största tekniska universitet. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap och teknik till arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik. Här finns cirka 12.000 helårsstudenter, 1 400 forskarstuderande och 3 100 anställda. Vetenskaplig information och lärande, VIL, är sedan 1 juli 2005 en skolenhet inom KTHs skolorganisation som omfattar KTHs Bibliotek (KTHB) och KTH Learning lab.

 

KTHB  är i färd med att uppdatera och kvalitetssäkra KTHs del i publikationsdatabasen DiVA (http://kth.diva-portal.org/smash/search.jsf).  Samtliga posters metadata (författare, titel, organisation, ämnesord etc.) behöver granskas och kompletteras. Om du är noggrann, ansvarskännande och tålmodig vill du kanske vara med och utföra detta arbete?

 

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller är i slutet av studierna inom detta ämne. Önskat startdatum 14 juni 2010, varaktighet sommarmånaderna med eventuell förlängning

 

Upplysningar lämnas av Matilda Svensson, tel. 08-790 7106 , e-post: [log in to unmask] och Berit Netterlind, tel. 08- 790 7085, e-post: [log in to unmask]

 

Ansökan skickas senast 17 maj till Berit Netterlind, KTH Biblioteket, Osquars backe 25, 100 44 Stockholm

 

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

Matilda Svensson                                 

Tel: 08-790 7106                                 

KTH Biblioteket                                     

KTH Biblioteket Facebook                  

KTH Biblioteket Twitter