Content-Type: text/html

Karlstads universitet söker bibliotekarie, vikariat 2010-08-15—2011-02-15, med huvudsaklig placering biblioteket Musikhögskolan Ingesund, Arvika.

För närmare information:

http://www.kau.se/om-universitetet/lediga-tjanster?to_do=detail&tjanst_id=2214

Välkommen med din ansökan!

Eva Arndt Kling
Biblioteksdirektör

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eva Arndt Kling
Karlstads universitetsbibliotek
651 87 KARLSTAD
Tel: 054-700 1085
Mobil: 0703 701086
Fax: 054-83 54 50
E-post: [log in to unmask]
Hemsida:
http://www.bib.kau.se