Content-Type: text/html

 

Kultur- och fritidsförvaltningen söker biblioteks- och kulturchef

Biblioteks- och kulturchefen har det övergripande ansvaret för biblioteks- och kulturenhetens verksamheter på kultur- och fritidsförvaltningen. Biblioteks- och kulturchefen är direkt underställd förvaltningschefen. Arbetet sker i nära samverkan med förvaltningens övriga chefer och man ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

 

Anställningsvillkor       

    
Tills vidare 

Sysselsättningsgrad 

         
Heltid 40/40                                                                                                               

Tillträde 

                           
Omgående/efter överenskommelse                                 

Arbetsuppgifter    

           
Ludvika inviger ett nytt huvudbibliotek i juni. Hb har fem filialer. Vidare bedrivs en stor kulturverksamhet bland annat genom Dan Anderssonveckan, genom en kommunal konsthall och genom samverkan med olika kulturorganisationer.                       
                      
Biblioteks- och kulturchefen har övergripande personal- och budgetansvar (ca 20 tjänster) och din roll är i huvudsak att leda och utveckla enhetens arbete på såväl operativ som strategisk nivå. Chefen ska tillsammans med medarbetarna utveckla en kreativ verksamhet med fokus på bibliotekens och kulturaktiviteternas roll som mötesplats för kunskap och upplevelse. Som chef vill vi att du utvecklar och förvaltar verksamheten genom att göra tydliga prioriteringar.                                                       
Vi vill att du tar aktivt personalansvar och verkar för att medarbetarnas förmåga, engagemang och kreativitet uppmuntras och tillvaratas, samtidigt som du stimulerar till lärande och utveckling.  

Kvalifikationer  

               
Du ska ha dokumenterat goda ledaregenskaper samt helst ha erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du ska ha relevant högskoleutbildning, biblioteks-/ kultur- / informationsvetenskap eller likvärdig. Du är ansvarsfull, initiativrik och resultatinriktad samt en god kommunikatör som främjar öppenhet, dialog och samarbete. Du har ett stort nätverk inom biblioteks/kulturvärlden. Du har självinsikt och är medveten om ledarkapets viktiga roll i mötet med andra.

Förvaltningen eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. 

Körkort B krävs.

Lön


Individuell lön, ange löneanspråk i ansökan.                                                              

Upplysningar  

                 
Förvaltningschef, Bo Sundqvist, 0240-861 54                         

Facklig företrädare      

   
DIK, Mikael Gille, 0240-863 53
SKTF, Yvonne Wallin, 0240-860 43                     

Senaste ansökningsdag 

   
Onsdag 23 juni 2010
 
Personligt brev samt CV skickas till: Kultur- och fritidsförvaltningen, 771 82 Ludvika. Eller via e-post [log in to unmask]" title="">[log in to unmask] (märkt "Biblioteks- / kulturchef")