Content-Type: text/html

Gunnar Brodin, f.d. professor och rektor på KTH, avled på julaftonen den 24 december.

Gunnar Brodin föddes i Hammarstrand i Jämtland den 1 juni 1931. Han hade en lång karriär bakom sig inom högre teknisk utbildning och forskning. Han utbildade sig vid KTH i Stockholm och arbetade bl. a. inom Axel Johnsons Institut för industriell forskning 1959-63 och FOA 1963-70. 

Åren 1970-81 var han professor vid KTH och därefter rektor 1981-86. Mellan 1986-92 var han universitetskansler och chef för Högskoleämbetet innan han i september 1992 tillträdde som landshövding i Norrbottens län.  Våren 1995 utsågs han av kung Carl XVI Gustaf till riksmarskalk.