Content-Type: text/html Oj så käckt då...ett allaktivitetshus/"varuhus" med "allt som folk vill ha" men....vart tog BIBLIOTEKET vägen? Och bibliotekarierna....för nog skulle de behövas andra yrkesgrupper i sådant hus istället? Dags att skrota BIBLIOTEKET?
Nä....heja Christer som litar på BIBLIOTEKETS eget varumärke och styrka...... och som med all tydlighet faktiskt inte räds varken förändring eller utveckling! Frågan är bara hur man gör det!

Elisabeth Lindmark
-------------------------------------------------
Elisabeth Lindmark
Bibliotekarie
Trollhättans Stadsbibliotek
Box 184
461 24  TROLLHÄTTAN
Tel. 0520-49 76 68
[log in to unmask]Från: Hellman Birgitta <Birgitta.Hellma[log in to unmask]>
Till: [log in to unmask]
Datum: 2009-09-10 15:38
Ärende: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Biblioteksdebatt Strängnäs  4 september
Sänt av: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Här kommer en liten historia från Ohio apropå bibliotekens "marknadsanpassning" och stöd/betalningsvilja hos medborgarna:

Westerville Public Library i Ohio har ett starkt stöd bland befolkningen i sin kommun (ca 35 000 inv). 80 procent av invånarna röstade nyligen ja till höjd fastighetsskatt, för att ge biblioteket mer pengar!

- De är väldigt nöjda med sitt bibliotek, säger en stolt bibliotekschef, Don W. Barlow, som menar att det beror på att biblioteket har precis det som kommuninvånarna vill ha. Allt som efterfrågas köps in; det gäller böcker, film, musik, TV-spel, dataspel, spelkonsoler, datorer, laptops, dataprogram... Står två personer i kö för att låna något, köps ytterligare ett exemplar in!

Här finns en gyllene nej-regel, som säger att personalen är skyldig att rapportera till chefen, om man har sagt nej till något önskemål. Och det leder alltid till att det blir en förändring! Enligt Don finns det i stort sett inget som biblioteket inte kan ställa upp med.

Läs mer på vår USA-blogg:
http://digitalabokbussen.blogspot.com/2009/08/guvernoren-i-ohio-fick-700-000.html

Bästa hälsningar
Birgitta Hellman Magnusson
Länsbibliotek Östergötland


________________________________________
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [[log in to unmask]] f&#246;r Jan Szczepanski [[log in to unmask]]
Skickat: den 10 september 2009 13:12
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Biblioteksdebatt Strängnäs  4 september

Vi tycker nog lika där och jag undrar om Christer verkligen säger nej
till allt som inte är tryckt på papper. Men även om så vore fallet så
tillhör jag dom som tycker väldigt bra om Christers stränga syn på
bestånd och kvalité och sunda inställning till marknadsanpassning.

Det är nog dom "extrema traditionalisterna" som Christer som gör
att folk har stort förtroende för biblioteken även om dom sällan
själva besöker ett sådant. Betala skatt är idag inte särskilt populärt
men få medborgare anser nog inte att anslagen till biblioteken är
bortkastade pengar.

Självklart ska vi ha alla dom medier du räknar upp.Men inte av
som en del av någon slag "överlevnadsstrategi" utan för att det
är extremt traditionellt. Vi behöver inga överlevnadsstrategier
för vi finns och kommer att finnas med eller utan sådana och
med eller utan tråkiga etiketter. Christer är en ovanligt duktig
och drivande bibliotekarie sådan som vi ska vara stolta
över att ha bland oss och vars åsikter vi ska lyssna på och
respektera.

Jan
Hellman Birgitta wrote:
> Till Jan!
> /kopia till Christer och övriga
>
> Ett litet förtydligande från min sida: Jag tycker att man är en "extrem traditionalist" om man tror att biblioteket bara handlar om TRYCKTA böcker, texter och läsning. En bild som jag tycker Christer förmedlar i debatten med Niclas.
>
> Boken och berättelserna helt ok, men inte bara i tryckt form, och inte bara den traditionella skrivna texten, utan även i andra former och format, såsom ljud, uppläsningar, bild, musik, film och digitalt.
>
> Men berättelserna (upplevelserna) är ju bara en del av folkbiblioteket, som av tradition alltid har till ungefär hälften bestått av böcker och annat material för lärande (fakta, ämnesbaserade facklitteratur, samhällsinfo). Hur ska biblioteket förhålla sig till att mycket av detta material har blivit digitalt idag och finns på internet?
>
> Att boken uppträder i nya former och att kunskap och information finns allt mer digitalt, ute på internet, måste ju i allra högsta grad påverka biblioteket; både vad gäller arbetssätt och utformning.
>
> Det är inte fel att biblioteket också erbjuder traditionella pappersmedier, men om biblioteket inte anstränger sig för att tillhandahålla - och tillgängliggöra - nya medier och innehåll och tjänster på internet då är man illa ute. Då bidrar biblioteket till utestänga människor från att få ta del av dessa upplevelser samt all den kunskap, information och upplevelser som finns på internet - och då har (den fria) bibliotekstanken tappat sin legitimitet, menar jag.
>
> Kalla det för marknadsanpassning om du vill, jag skulle hellre säga överlevnadsstrategi!
>
> Bästa hälsningar
> Birgitta Hellman Magnusson
> Länsbibliotek Östergötland
>
>
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [
[log in to unmask]>mailto:[log in to unmask]] För Jan Szczepanski
> Skickat: den 10 september 2009 8:27
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Biblioteksdebatt Strängnäs 4 september
>
> "Vad vore vi utan våra användare?" undrar Marie. Jag undrar vad vore vi
> utan våra
> böcker?
>
> Birgitta tycker tydligen att man är en extrem traditionalist om man
> anser att biblioteken i
> första hand handlar om böcker, texter och läsning. Är det inte det som
> biblioteket handlar
> om i första hand? Vad är det då som kommer i första hand? Uppenbarligen
> är jag en
> extrem traditionalist också eftersom jag faktiskt anser att det är det
> som bibliotek handlar
> om i första hand.
>
> Jag tycks dela Christers åsikt och tycker det låter spännande att
> klassas som extrem traditionalist.
> Något som mina belackare skulle ifrågasätta men om det är det man är för
> att man sätter bra
> böcker främst, angelägna böcker, viktiga böcker, aktuella böcker, mycket
> böcker vilket jag
> anser vara viktiga delar av "demokrati, yttranderätt och allas rätt till
> kunskap och information".
>
> Böcker, texter, information kan självklart vara i digital form. Vår tid
> erbjuder den möjligheten.
>
> Men det är kunskapen som står i centrum oberoende av om det är i p-form
> eller e-form,
> förmedlas via nät eller över disk.
>
> Detta får inte urholkas genom "marknadsanpassning" och sneglande på
> besökssiffror eller
> utlånetal.Vi står utanför "marknaden" och representerar alternativet.
> Något som alla siffror
> visar uppskattas mycket av medborgarna.
>
> Jag kommer från min "upphöjda position" aldrig slå någon i huvudet med
> en bok men jag
> kommer alltid att vilja låna ut en bok.. Inte en "marknadsanpassad" bok
> utan en god bok.
>
> Jan
>
>
>
>
> Marie Malmi wrote:
>
>> Bra talat Birgitta! Marknadsanpassning, verklighetsinsikt, kalla det vad man vill- självklart ska användarens behov, önskemål, tankar vara en ledstjärna- biblioteksverksamhet kan aldrig vara ett självändamål, vad vore vi utan våra användare??
>>
>> /Marie Malmi, Skogsbiblioteket
>>
>>
>> -----Ursprungligt meddelande-----
>> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [
[log in to unmask]>mailto:[log in to unmask]] För Hellman Birgitta
>> Skickat: den 9 september 2009 16:17
>> Till: [log in to unmask]
>> Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Biblioteksdebatt Strängnäs 4 september
>>
>> Hej Christer!
>>
>> Det är knappast du som har tolkningsföreträde om huruvida debatten mellan dig och Niclas är ointressant eller inte! Själv tycker jag att den är oerhört avslöjande - och därför mycket intressant! Vilken typ av bibliotek ska vi ha? Ska biblioteket bara vara böcker och läsning, eller står biblioteket för något mer? Det är ju väldigt viktigt att vi vet det om vi nu ska ut och slåss på barrikaderna för bibliotekens överlevnad!
>>
>> I denna debatt framstår du som en extrem traditionalist, som till varje pris anser att biblioteken i första hand handlar om böcker, texter och läsning. Där är vi inte överens! Och att diskutera detta är både nödvändigt och livsviktigt om vi nu ska tro på bibliotekens fortsatta existens i vårt samhälle! Själv tror jag att biblioteken står för något mycket mer än bara böcker; det handlar om demokrati och yttrandefrihet och allas rätt till kunskap och information, oavsett mediet! Det är innehållet som är det viktiga, inte mediet!
>>
>> Om nu världens samlade berättelser, kunskap och information uttrycks i nya format (digitalt, bild, film, ljud...), då måste väl biblioteken hänga med i den utvecklingen och förändra sitt arbetssätt, hur skulle det annars se ut? Ja, vi skulle få bokmuseer, där man kan få komma och känna på riktiga pappersböcker. Ok som museal verksamhet, men folkbiblioteken sysslar ju faktiskt med FÖRMEDLING av berättelser, idéer, kunskap och information - då måste vi ju ha de medier där idéerna/berättelserna uttrycks och som efterfrågas! Detta tycker jag skrivas in i den nya bibliotekslagen!
>>
>> Jag anser att biblioteken ska vara en fundamental del av demokratin och yttrandefriheten och garantera allas rätt till information och kunskap, såväl tryckt som digital, och oavsett medietyp i övrigt!
>> Läs mer på min blogg:
>>
http://birgittabloggen.blogspot.com/2009/09/laser-att-bibliotekslagen-ska-utredas.html
>>
>> Det är inte fult med marknadsanpassning i den betydelse att man lyssnar på sina användare och utformar en verksamhet som svarar mot de behov som finns i lokalsamhället. Det främsta ledstjärnan för ett folkbibliotek måste vara att ha såna tjänster, både fysiska och virtuella, som efterfrågas och nyttjas av invånarna i sin kommun. Det är just det som legitimerar bibliotekets verksamhet, anser jag! Att biblioteket används! Om användningen minskar måste man fråga sig vad som är fel! Ta reda på det, fråga sina invånare vad de vill ha, prova nytt, göra om och fråga igen! Då bedriver man en professionell biblioteksverksamhet, anser jag!
>>
>> Tyvärr visar du på motsatsen i denna debatt, Christer. Du får två frågor från publiken som du avfärdar på ett ganska överlägset sätt, anser jag. Den ena kommer från en kulturpolitiker, som konstaterar att lånen har gått ner, och att han därför tror att det kan vara bra att jobba lite mer som "biblioteken i Nacka", för att nå ut till större grupper och fler användare. Detta avfärdar du direkt. Den andra frågan från publiken lyder: "Är det inte innehållet som är det viktiga, oavsett mediet?" Nej, svarar du, det är TEXTEN som är det viktiga. "Biblioteket är en samling böcker och texter", slår du fast, från din lite upphöjda position. Det enda som fattas är att du slår en bok i huvudet på publiken, också!
>>
>> Alltså debatten är viktig, och nödvändig! Vilken typ av bibliotek ska vi ha i framtiden? Vad ska vi kämpa för?
>>
>> Bästa hälsningar
>> Birgitta
>>
>> ___________________________________________________________
>>
>> Birgitta Hellman Magnusson
>> Bibliotekskonsulent med inriktning mot bibliotekens tjänster på nätet
>>
>> E-post: [log in to unmask]<
[log in to unmask]>mailto:[log in to unmask]>
>> Tel: 013-25 56 64
>> Mobil: 070-560 16 80
>> Fax: 013-13 26 18
>>
>> Länsbibliotek Östergötland
>> Box 1791
>> 581 17 LINKÖPING
>> Besöksadress:
>> Östgötagatan 5 (Linköpings stadsbibliotek)
>> Hemsida:
www.lansbibliotek.ostsam.se<http://www.lansbibliotek.ostsam.se>
>>
>>
>>
>>
>> ________________________________
>> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [[log in to unmask]] för Christer Hermansson [[log in to unmask]]
>> Skickat: den 9 september 2009 14:12
>> Till: [log in to unmask]
>> Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Biblioteksdebatt Strängnäs 4 september
>>
>> Mitt förslag är att alla som står upp och vill göra något för biblioteksverksamheterna i landet agerar och till exempel skriver artiklar
>> i lokalpressen och uppvaktar politiker om folkbibliotekens nödvändighet i dessa extrema nedskärningstider.
>> Folkbiblioteksverksamheterna håller på att raseras runt om i landet.
>> Så bättre att ni agerar istället för att titta på en mycket ointressant och inspirerande biblioteksdebatt från Strängnäs den 4 sept 09.
>> Avanti!
>> Christer Hermansson
>>
>>
>> ----------------------------
>>
>>
>>
>> Christer Hermansson
>> Kulturchef
>>
>> Strängnäs kommun
>> Eskilstunavägen 2
>> 645 80 Strängnäs
>> Tfn 0152-29661
>> Mobil 0708-429201
>> [log in to unmask]<
[log in to unmask]>mailto:christer.hermanss[log in to unmask]>
>>
www.strangnas.se<http://www.strangnas.se>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> <
file:///C:\Documents%20and%20Settings\fchn\Application%20Data\Microsoft\Application%20Data\Microsoft\Signaturer\www.strangnas.se>
>>
>> ________________________________
>> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [
[log in to unmask]>mailto:[log in to unmask]] För Susanne Hägglund
>> Skickat: den 9 september 2009 14:06
>> Till: [log in to unmask]
>> Ämne: [BIBLIST] Biblioteksdebatt Strängnäs 4 september
>>
>> Nu ligger inspelningen av biblioteksdebatten mellan Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening och Christer Hermansson, kulturchef i Strängnäs, på Youtube.
>>
>> Debatten ägde rum den 4 september 2009 på Kulturhuset Multeum i Strängnäs.
>> Filmen är uppdelad i fyra delar. Sök på multeum och biblioteksdebatt så får ni fram alla fyra delarna.
>>
>>
http://www.youtube.com/watch?v=TWZS7AUB0Ag
>>
http://www.youtube.com/watch?v=9MBJ2zM_Ybg
>>
http://www.youtube.com/watch?v=Dfuwpk4nspM
>>
http://www.youtube.com/watch?v=oOVRNPFGXlY
>>
>>
>>
>> ________________________________
>> Susanne Hägglund
>> Bibliotekskonsulent
>> Länsbibliotek Sörmland
>> Box 17
>> 631 02 Eskilstuna
>> Besöksadress:
>> Kriebsensgatan 4, i bibliotekshuset
>> tel: 016-710 13 61, 073-950 00 31
>> e-post: [log in to unmask]<
[log in to unmask]>mailto:susanne.haggl[log in to unmask]>
>> eskilstuna.se/lansbiblioteket
>>
>>
>>
>
>

--
De åsikter som framförs här är mina personliga
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University LibraryJan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]