Content-Type: text/html
Bra Rune!!!
 
Osq
----- Original Message -----
From: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">Rune Eckeskog
To: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
Sent: Tuesday, March 17, 2009 2:51 PM
Subject: [BIBLIST] Dewey

Skickade ett mejl om övergången till Dewey till Marc21-listan men debatten blev inte så livlig därför sänder jag det i reviderat skick till denna lista.

 

”Är det ingen som funderat på vad vi ska ha Dewey till? Ett nytt klassifikationssystem som ingen låntagare kommer att förstå och ännu mindre använda. Vad kommer övergången att kosta? Varför inte lägga klassifikationssystemen på hyllan, eller snarare i papperskorgen?

Men vi ställer ju upp böckerna efter klassningen säger någon. Det måste vi sluta med. Jag kan lätt föreställa mig de glädjescener som skulle utbryta bland låntagarna om det t.ex. istället för ”Oepa 1-149” stod ”Kriminologi 1-149” på hyllan och motsvarande på bokryggen.

Vi har slaktat många kor i biblioteksvärlden de senaste åren men klassifikationssystemen verkar vara alltför heliga och omhuldade bland bibliotekarierna för att en utrensning ska kunna ske.”

 

Rune Eckeskog

Umeå UB