Content-Type: text/html

Replik på Barbro Borg:

 

Klassifikationens främsta uppgift kan inte vara att tillhandahålla underlag för att bibliotekarier ska kunna mäta bestånd utan det måste vara att beskriva innehållet i en bok/tidskrift så att den sökande låntagaren får tag i den bok som intresserar henne. BB skriver att ämnesorden är tidsbundna men det är även klassifikationskoderna. ”C” som är det område som jag har vistats i de senaste åren är tidsbundet så det skriker om det. Svenska statskyrkan svävar över ”C” men globalt sett är denna kyrka ett mycket perifert fenomen, förutom att den även är historia. ”C” skulle behöva arbetas om från grunden.

Problemet, som jag ser det, är att vi lägger ner arbete på något som i framtiden är fullständigt onödigt. Fritextsökande i hela boken är redan en verklighet och hur många år har den tryckta boken på sig. Vad gäller den vetenskapliga litteraturen är problemet med hyllplaceringar mycket snart ett minne blott.

 

Rune Eckeskog