Content-Type: text/html Hej!
Det är väl absolut vår uppgift att både delta i och initiera samtal och debatt. Malmö muséer anordnar också Hot spots, senast nu om djurskyddsfrågor, med samarbete kring utställning och seminarier med Stadsbiblioteket. http://dygnetrunt.se/finaste-ull-innan-lammen-tystnar/70415
 Vänliga hälsningar, Anna Åkerberg

Anna Åkerberg
Bibliotekarie
ILS Malmö
www.ils.se/malmo
Tel: +40 660 85 71

Stadsbiblioteket, Malmö stad
205 81 Malmö
organisationsnummer:212000-1124
[log in to unmask]">[log in to unmask]