Content-Type: text/html
Speciellt aktuellt känns detta ABM-seminarium just nu, eftersom Riksantikvarieämbetet gör sällskap med Library of Congress och andra för att tillgängliggöra det fotografiska kulturarvet på på på Flickr Commons. Det handlar fr a om fotografen Carl Curmans bilder som man laddat upp - de är nu så gamla att de faller utanför upphovsrätten.
 
Källa: K-Blogg http://www.k-blogg.se/2009/03/17/the-swedish-national-heritage-board-joins-flickr-commons/
http://www.flickr.com/photos/swedish_heritage_board/
 

Peter Alsbjer
Länsbibliotekarie
http://peterals.wordpress.com/


Regionförbundet Örebro
701 83 Örebro
telefon: 019-602 63 64 mobil: 070-238 85 80
[log in to unmask]
www.regionorebro.se

 


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Inger Klondiras
Skickat: den 18 mars 2009 07:59
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] ABM-seminarium: Med objektet i centrum II

Bilder i kulturarvsinstitutionernas samlingar har alltid - i större eller mindre utsträckning - väckt intresse. I den akademiska världen har visuella studier blivit ett begrepp inom ett flertal discipliner, nya analysmetoder utvecklas och intresset växer för bildens roll i samhället. Samtidigt finner arkiv, bibliotek och museer nya kanaler för förmedling av bilden som en del av kulturarvet. Webben är ett självklart verktyg och allt fler samlingar blir tillgängliga för en allt större publik. Dock ifrågasätter många den digitala förmedlingen. Vad är det egentligen som användarna får tillgång till? Vad får de inte tillgång till?

ABM-centrum vill med uppföljningsseminariet Med objektet i centrum II återigen sätta fokus på de visuella objekten i våra samlingar. Utgångspunkten blir nu, så som vid det första seminariet 2001, en betraktelse av visuella objekt av kollegor inom ABM-sektorn och representanter för såväl forskarvärlden som fotografyrket.

Datum: 14-15 maj 2009

Mer information och anmälan: http://www.abm-centrum.se/med_objektet_2009.htm


 

 

---------------------------------------------------

Inger Klondiras

Informatör

Avdelningen för Nationell samverkan

 

Kungl. biblioteket/National Library of Sweden

Post: Box 5039, 102 41 Stockholm

Besök: Birger Jarlsgatan 41 A, 2 tr, Stockholm

Telefon: 08 463 43 64

Fax: 08 463 42 74

Mobil: 073 917 33 59

E-post: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
Webb:
www.kb.se