Content-Type: text/html

Kungl. biblioteket och ett antal andra svenska bibliotek har fattat beslut om att gå över till Dewey Decimal Classification. För att övergången ska bli möjlig behöver delar av Dewey-systemet översättas, andra verktyg tas fram, samt utbildningsinsatser genomföras.

 

KB startar under 2009 ett svenskt Dewey-projekt. De insatser som kommer att påbörjas i år är översättning, mappning av Svenska ämnesord till Dewey, samt förbättring av den befintliga konverteringstabellen SAB-Dewey. Projektet beräknas pågå under tre år.

 

Styrgruppen för projektet består av:

Catarina Ericson-Roos, Stockholms UB, ordförande
Anna-Karin Forsberg, KTH:s bibliotek
Eva-Lisa Holm Granath, Linköpings UB

Gunilla Herdenberg, KB, Nationell samverkan

Miriam Nauri, KB, Nationalbibliografin

 

Magdalena Svanberg, KB, Nationell samverkan, är projektledare.

 

Mer information kommer. Projektet kommer att kunna följas på KB:s webbsidor under Bibliotekssamverkan.

http://www.kb.se/bibliotek/

 

 

 

 

---------------------------------------------------

Inger Klondiras

Informatör

Avdelningen för Nationell samverkan

 

Kungl. biblioteket/National Library of Sweden

Post: Box 5039, 102 41 Stockholm

Besök: Birger Jarlsgatan 41 A, 2 tr, Stockholm

Telefon: 08 463 43 64

Fax: 08 463 42 74

Mobil: 073 917 33 59

E-post: [log in to unmask]" title="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
Webb:
www.kb.se