Content-Type: text/html Klassifikationssystemet är en skendebatt. Folk hittar ändå. Flytta fokus från bibliotekariens till användarnas i stället. Hur användes biblioteksresurserna till deras fromma? Hur organiserar vi svenska bibliotek bäst för att svara mot användarnas behov, inte våra egna? Som sagt, frågan om Dewey eller inte borde ställts innan digitaliseringen gjort sökandet enkelt för många fler än bibliotekarier. Behåll SAB och ägna energin är viktigare frågor! Uno

> Date: Tue, 17 Mar 2009 08:46:56 +0100
> From: [log in to unmask]
> Subject: Re: [BIBLIST] Dewey, det vete katten?
> To: [log in to unmask]
>
> Ett annat exempel. Detta är från ett newsletter. EU kommer att i oktober
> i år att
> ha digitaliserat 13 miljoner publikationer och göra dom fritt
> tillgängliga via Europeana
> Det är lite mer än hälften av dom uppskattningsvis 20 miljoner dokument
> som publicerats
> sedan 1952.
>
> I OCLC.s WorldCat finns bara material från slutet av 90-talet framåt
> katalogiserat
> och klassificerat.
>
> I LIBRIS finns en bråkdel.
>
> Vore det en bra idé att börja katalogisera och klassificera dessa 13
> miljoner
> dokument inom landet eller ska vi importera Dewey-klassade poster från
> WorldCat?
>
> http://publications.europa.eu/docs/2008_0047_en.pdf
>
> Jan
>
>
>
>
> Britt Omstedt wrote:
> > Såg ett exempel i Bryssel där EU:s Regionkommitté och Sociala och
> > ekonomiska kommitté delade bibliotekslokaler och hade två helt separata
> > samlingar med två helt olika uppställningssystem. Verkar inte särskilt
> > användarvänligt, kändes väldigt byråkratiskt och otillgängligt. Inte någon
> > bra idé.
> >
> > Britt Omstedt
> >
> >
> >
> >
> >
> >> Jan försöker döda en debatt som Ingrid Atlestam initierat och som
> >> ännu är i sin linda. Behövs det klassifikation överhuvudtaget? tycks
> >> Jan mena, efter vad jag förstår. Om inte, då är det ingén idé att ens
> >> byta från ett system till ett annat. Om ett klassifikationssystem
> >> behövs, då tycker jag att det är värt att diskutera olika systems
> >> förtjänster och nackdelar.
> >>
> >> Det kanske är för sent att diskutera? Inte alls. Ingenting hindrar att
> >> vi har olika system på olika bibliotek. Så har det varit hittills. Jag
> >> hävdar till och med att vi kan tänka oss ha olika system på samma
> >> bibliotek eller bibliioteksgrupp. Det är som med transportmedel.
> >> Flyget är bra om vi ska från Sverige till Frankrike. Likväl kommer vi
> >> inte ens till flygplatsen om vi inte använder oss av ett annat
> >> transportmedel, bil, bus, tåg, taxi eller cykel. Likaså när vi kommer
> >> fram till destinationsflygplatsen måste vi upprepa proceduren, leta
> >> efter annat transportmedel för att ta oss fram till den egentliga
> >> destinationen. Alltså: flera transportmedel behövs för att
> >> transportsystemet ska bli heltäckande.
> >>
> >> Eftersom SAB ännu är ett levande system har det ett värde som inte ska
> >> förringas.
> >>
> >> För tjugofem år sedan fanns en kollega till mig på Bibliotekshögskolan
> >> som påstod att boken var död. Aldrig har det publicerats så många
> >> böcker som nu.
> >>
> >> Er tur
> >>
> >>
> >> Miguel Benito
> >>
> >>
> >> --
> >> www.taranco.eu
> >> página hispano-sueca de Miguel Benito
> >> tel. +46-33136070
> >> Correo: Katrinedalsgatan 43,
> >> 504 51 Borås, Suecia
> >>
> >>
> >> Quoting Jan Szczepanski <[log in to unmask]>:
> >>
> >>
> >>> Personligen föredrar jag Borges klassifikationssystem, utan att
> >>> ta ställning till andra lokala system. Exempelvis så indelas avdelningen
> >>> djur, otroligt heltäckande.
> >>>
> >>> a) de som tillhör kejsaren, b) balsamerade, c) tama, d) diande
> >>> grisar, e) sirener, f) fabeldjur, g) lösspringande hundar, h) djur
> >>> nämnda i denna klassifikation, i) vansinniga, j) otaliga, k) djur
> >>> ritade med fin kamelhårsborste, l) etc, m) djur som nyss slagit
> >>> sönder vattenhämtaren och sist naturligtvis n) djur som på långt
> >>> håll ser ut som flugor.
> >>>
> >>> Katten hamnar på avdelningen c) tama men bör dubbelklassas
> >>> på avdelningen n) djur som på långt håll ser ut som flugor.
> >>>
> >>> Jan
> >>>
> >>>
> >>
> >
> >
> >
>
> --
> De åsikter som framförs här är mina personliga
> och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
> biblioteks hållning
>
>
> Opinions expressed here are my own and not
> those of the Gothenburg University Library
>
>
>
> Jan Szczepanski
> Förste bibliotekarie
> Goteborgs universitetsbibliotek
> Box 222
> SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
> Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797
> E-mail: [log in to unmask]
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>


Hitta bästa boräntan! MSN Privatekonomi