Content-Type: text/html Hej Ingrid (och övriga),
 
Dær jag för nærvarande jobbar paa ett folkbibliotek i Kópavogur, Island tror jag inte att man ser det som att man antagit en amerikansk værldsbild genom att anvænda Dewey-systemet. Den synen tror jag heller inte att man har i övriga nordiska lænder eller i t ex Tyskland.
 
Att byta system ær naturligtvis ett elænde och jag kan försækra att det tar sin modiga tid att læra sig baade logiken och de vanligate, enskilda signumen. Att ett system med 10 siffror skulle vara mindre flexibelt æn ett med bokstæver vill jag dock bestæmt ifraagasætta. Huvudavdelningarna blir förvisso færre men underavdelningarna kan göras næstan obegrænsat maanga. Man slipper ocksaa ifraan de inbyggda tokigheter som finns i SAB med en særskild avdelning för krigsvæsen, t ex.

Det misstag man begaar hær ær att man inte har hyllsignum utan stæller upp böckerna enbart i - i första hand - nummerordning och - i andra hand - i alfabetsik ordning, vilket gör att næstan alla behöver hjælp att hitta böckerna i hyllorna. Det tror jag emellertid inte ær siffrornas fel.
 
Vad betræffar det dær med dyslexin ær det nog ocksaa en sanning med modifikation; maanga dyslektiker skulle nog föredra siffror framför bokstæver (förutsatt att bokmærkningen ær tydlig).
 
Jag kan förstaa ifall folkbiblioteksværlden kan finna det svaart att se naagon mening i detta byte, men jag tror att i dagens internationella værld har alla en hel del att vinna paa denna förændring. Alla jag talar med hær uppfattar det som ytterligt mærkligt att Sverige kör med ett eget klassifikationssystem nær omværlden ær saa relativt enig om ett annat.
 
Besta kreðja
Jörgen Boman
 
http://www.bokasafnkopavogs.is/ 

Date: Mon, 16 Mar 2009 13:25:44 +0100
From: [log in to unmask]GOTEBORG.SE
Subject: [BIBLIST] Dewey, det vete katten?
To: [log in to unmask]

KB har bestämt sig för Dewey och SB rekommenderar resten av biblioteksvärlden att följa efter. Först säljer man BTJ och nu vill man inte längre förvalta klassifikationssystemet, så det är verkligen hög tid för en nationell bibliotekspolitik med en stark central myndighet. Men ytterst tveksamt med KB, när det gäller folkbiblioteken?

Varje sätt att kategorisera världen och etikettera all kunskap, alla upplevelser och fenomen speglar givetvis en världsbild, en ideologi, ett sätt att tolka. Som så riktigt påpekas i SBs lilla "utredning" om för- och nackdelar med övergång till Dewey för folkbiblioteken så är det en amerikansk världsbild man beslutat att övergå till förhoppningsvis med viss försvenskning.

Några större fördelar för folkbiblioteken ser man inte, utan det tycks bara vara att ta skeden, eller snarare knubben, i vacker hand och plita dit siffrorna så småningom, eller?
Det gick rätt trögt att en gång införa SABsystemet, den sista filialchef som vägrade i Göteborg hotades bli fråntagen sin tjänst och då gav hon sig, men vi är ju mycket mer förändringsbenägna nu! Frågan är bara om det är särskilt positivt?
Är det verkligen så stora fördelar med Dewey ens för alla forskningsbiblioteken? Man måste ju ändå fixa svenska ämnesord. Eller är det tänkt att vi på sikt ska övergå till engelska?
28 bokstäver, som kan användas både som versaler och gemener ger ett mycket större antal korta kombinationer är tio siffror, vilket gör det mycket lättare att memorera signum. Varför göra något krångligara undrar en dyslektiker? Var det inte tillgängligare biblioteken skulle bli? Visst borde det väl göras lite mer omfattande konsekvensanalyser för folk- och skolbibliotekens del? Kostnader? Inköp på alla de språk som nu talas i vårt land, kan det underlättas? Det är ju just vid inköp av utländsk facklitteratur som rationaliseringsvinsterna ska uppstå, gäller det t ex finska, ryska, arabiska, persiska, kurdiska, somali också? Andra media än böcker? Tidsplan?
Dessutom ska det betalas licensavgifter till systemägarna i USA. Har det skett någon upphandling enligt EUs regler?
Varför köpa ett system som man inte har makten över? Ge något vettigt argument för systemskiftet för folkbiblioteken annat än att KB redan bestämt sig! Är det ingen som ens anser det vara värt att diskutera?

Ingrid Atlestam
Kortedala bibliotek
GöteborgLägg till karta och vägbeskrivning för din fest. Visa vägen!