Content-Type: text/html

Jag kommer att vara borta från kontoret fr.o.m. 2009-03-16 och kommer inte tillbaka förrän 2009-03-19.

I am out of office and will return 19/03/2009