Content-Type: text/html Hej,

Här kommer Fråga bibliotekets verksamhetsberättelse för 2008.
http://www.lisinfo.se/FB/vhb.pdf

Här kan är ni läsa om vad som hänt med Fråga biblioteket under året 2008. Vi berättar bland annat om utvecklingen av den flerspråkiga delen, Fråga biblioteket på Bok & biblioteksmässan, samverkan med våra nordiska grannar, ökad organisatorisk samverkan mellan folk- och forskningsbiblioteken och mycket mer.

Trevlig läsning!

Vänliga Hälsningar
Expertgruppen för Fråga biblioteket
via Linda Johansson

Linda Johansson
Ledarskap & Utveckling
Stadsbiblioteket, Malmö stad
Tel 0768 502880  
Fråga biblioteket Tel: 040-660 85 71
www.malmo.se/bibliotek
E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]