Content-Type: text/html
Kære norske og svenske kollegaer
 
Det er nu ved at være tid for den danske fjernlånskonference, som bliver afholdt på Hindsgavl Slot, Middelfart på Fyn d. 28.5.2009 - 29.5.2009. Som I kan se af programmet drejer det sig mest om danske anliggender, men det kunne være der var noget af interesse for jer også.
Efter konferencen bliver der besøg på Middelfart Bibliotek og besøget vil vare ca. een time. Programmet medfølger her eller kan ses på www.dfdf.dk, hvor man også kan tilmelde sig.
 
Sidste frist for tilmelding er d. 27.3.2009
 
Hindsgavl Slot kan besøges her www.hindsgavl.dk
 
Vi håber at se nogen af jer
 
Med venlig hilsen
 
p.v.a. Bestyrelsen for Forum for Fjernlån, Danmark
 
Karen Bendix
 
 
 
Karen Bendix
Bibliotekar - Fjernlån
 
Det  Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek
Københavns Universitet
Dyrlægevej 10
DK-1870 Frederiksberg
Telefon: 35 33 21 40
www.bvfb.life.ku.dk
E-mail: [log in to unmask]">[log in to unmask]