Content-Type: text/html

Hej!

 

Nu kan Karolinska Institutets Universitetsbibliotek erbjuda en webbaserad guide som med hjälp av bilder, ljud, interaktiva övningar och ämnesexperter svarar på en av bibliotekets vanligaste frågor, nämligen ”Vad är en vetenskaplig artikel?”.

 

Guiden ska fungera som ett visuellt och pedagogiskt komplement till dokumentet ”Vad är en vetenskaplig artikel?”.  Målgruppen är studenter som vill lära sig mer om vetenskaplig publicering i allmänhet och vetenskapliga artiklar i synnerhet.

Läs mer om guiden http://ki.se/ub/vetenskapligartikel/

Gå till guiden: Vad är en vetenskaplig artikel?

 

[log in to unmask]" alt="http://ki.se/content/1/c4/54/02/vetart.jpg">

 

Vänliga hälsningar,

KIB

 

__________________

Karin Lindgren

Karolinska Institutet

Universitetsbiblioteket

Fe 200

171 77 Stockholm

http://ki.se/ub