Content-Type: text/html

Nu blir konverteringstabellen mellan SAB och Dewey fritt tillgänglig för alla. Den har hittills varit lösenordsskyddad och bara tillgänglig för LIBRIS-katalogsatörer. I konverteringstabellen kan man söka på Dewey- och SAB-koder för att hitta motsvarande koder i det andra systemet. Relationerna mellan koderna är specificerade så att man får veta om koderna exakt motsvarar varandra, om SAB-koden är en delmängd av Deweykoden eller omvänt, eller om relationen är en annan. När det finns flera motsvarigheter till en viss kod är en av dem vald som den huvudsakliga. Ibland gäller den huvudsakliga koden bara ena hållet, d.v.s. antingen från Dewey till SAB eller från SAB till Dewey.

 

I sin nuvarande form är konverteringstabellen främst ett verktyg för katalogisatörer och andra bibliotekarier, men den kan i framtiden ligga till grund för verktyg för användaren, så att hon eller han kan söka SAB-klassad och Deweyklassat material i samma sökning.

 

Konverteringstabellen har i samband med detta fått ett nytt gränssnitt, där det finns möjligheter att komma vidare till Svenska ämnesord och att göra sökningar i LIBRIS på SAB-koden, Deweykoden eller båda.

 

Arbetet att uppdatera och utöka konverteringstabellen pågår, och alla avdelningar är inte genomgångna ännu. Samma sak gäller arbetet med att specificera relationerna mellan SAB-koderna och Deweykoderna. För exempel på hur det kan se ut när arbetet är färdigt kan man söka på SAB-avdelning D, N eller R. Motsvarande avdelningar i Dewey är 100, 910 och 790.