Content-Type: text/html

Kul att du är tillbaka Uno, du behövs.

Hälsningar Annsofi

 

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Uno Nilsson
Skickat: den 10 mars 2009 14:32
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] Kan en blogg vara en tidskrift, en webbzine

 

Aj, där bröt jag löftet om att aldrig mer skriva på biblist. Men jag läser det mesta, däribland alltid Jannes funderingar och informeringar. Blogg ligger mig nära hjärtat, och att Bildts blogg ska klassas som tidskrift känns närmast löjeväckande. Det är en blogg!!! Men problematiken är svårare än så. Många dagstidningar är numera halvbloggar, och många bloggar vill vara liksom tidskrifter på webben. Var drar vi strecken? Måste vi dra streck överhuvudtaget? Ska linjen drar vid avsaknad av redaktion, efter journalistikens kvalitet (research, redaktion etc.), eller efter det allmänna intresset? Begreppet publistik kan vi inte komma förbi, vem är ansvarig utgivare? I varje fall innebär dagens mediasits att bloggen betyder mycket medialt. Bloggar borde alltså få vara just bloggar, också i bibliotekets systematik. Calle Bildt kan då bli bästa bloggaren eller nåt nästa år (hoppas nån annan snor priset).
Viktigast ändå är att problematiken bli belyst. Var tid har sina media, och varje budskap sina. Nu är det möjligare än nånsin. Framtiden ser ljus ut. Uno, som gör ett litet inhopp i en annars stängd zon.

> Date: Tue, 10 Mar 2009 13:12:03 +0100
> From: [log in to unmask]
> Subject: [BIBLIST] Kan en blogg vara en tidskrift, en webbzine
> To: [log in to unmask]
>
> Den mexicanska tidskriften SintAxis har förvägrats ISSN nummer med
> hänvisning till att den är en blogg! Detta trots att SintAxis kallar sig
> revista
> och har en enorm redaktionskommitté med en rektor i spetsen. Så man har
> istället ett ISBN 11-02-2008-09!
> http://revistasintaxis.blogspot.com/
>
> Carl Bildts blogg Alla dessa dagar nominerades till 2008 års pris som
> bästa nättidskrift, vilket väckte Bildts munterhet.
> http://carlbildt.wordpress.com/
>
> ett annat exempel är Silliman's blog
> http://ronsilliman.blogspot.com/
>
> och
>
> vfxblog. Blogging the world of visual effects
> http://www.vfxblog.com/
>
> medan denna blogg kallar sig magazine
>
> 24:7 magazine
> http://www.zineweb.com/
>
> Men uppenbarligen håller gränserna mellan blogg och tidskrift att
> upplösas. Texter kan numera publiceras i en mängd olika former
> än dom erkända och etablerade. Webbzine-fenomenet är stort
> bland dom yngre, speciellt inom ormådena spel, musik och film.
>
> Jan
>
> --
> De åsikter som framförs här är mina personliga
> och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
> biblioteks hållning
>
>
> Opinions expressed here are my own and not
> those of the Gothenburg University Library
>
>
>
> Jan Szczepanski
> Förste bibliotekarie
> Goteborgs universitetsbibliotek
> Box 222
> SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
> Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797
> E-mail: [log in to unmask]
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>


Hitta bästa boräntan! MSN Privatekonomi