Content-Type: text/html
KTHB söker bibliotekarie med ansvar för KTHs kontakter mot DiVA-systemet. Se hela annonsen på KTHs hemsida
 
http://www.kth.se/aktuellt/tjanster/2/ShowAdd.aspx?ID=151671