Content-Type: text/html
Jatack,
 jag vill gärna få höra mer om samarbete fritids/bibliotek!
Tack snälla Eva!
 
[log in to unmask]
----- Original Message -----
From: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">Eva Fred
To: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
Sent: Monday, March 09, 2009 4:28 PM
Subject: [BIBLIST] Ang. [BIBLIST] Barnen på fritids - vill de läsa?


Hej!
Lycka till i Göteborg på onsdag. Jag hoppas att ni berättar och visar  barnensbibliotek.se  som verkligen fritidspersonal  bör känna till. Här finns  ju det mesta om vad barn vill läsa, det vi vuxna tycker de bör läsa och möte med författarna själva. Bra sidor för pedagoger finns också.

Kan vara bra att känna till att två studenter på biblioteks-och informationslinjen i Borås under våren kommer
att skriva sin magisteruppsats inom ämnet biblioteks-och
informationsvetenskap om just samarbete mellan skolbibliotek alt folkbibliotek och fritidshem.


Här i regionen har jag ett tips på samarbete mellan folkbibliotek och fritidshem i Skövde.

Hör gärna av dig om vill veta mer.

Hälsningar

Eva Fred
Bibliotekskonsulent  Barn /Unga
Kultur i Väst / Regionbiblioteket
Regionens hus
405 44 Göteborg


Besöksadress: Kungsgatan 42

tel: 031-705 16 88
mobil: 0706 52 02 13Lena Kjersén Edman <[log in to unmask]>
Sänt av: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

2009-03-09 11:57
Sänd svar till
BIBLIST - Topics in Nordic research library user services              <[log in to unmask]>

Till
[log in to unmask]
Kopia
Ärende
[BIBLIST] Barnen på fritids - vill de läsa?

Bibliotekskonsulent Marie Johansen i  Stockholm kommer att bistå mig 2 april
på Bonnier Conference Center då vi föreläser för 200 antällda på fritidshemmen
om "språkutvecklande och identitetsstärkande litteratur till fritids".
Tack Biblist!
Tack Marie!  
Tack Gertrud Widerberg som bistår mig på onsdag i Göteborg.
MALMÖ nästa .....

Tips från landets alla barnbibliotekarier om vad vi/ni vill kunna hjälpa till med på
fritids - när det gäller barns läsning -  mottages mer än gärna av oss.
Tack!
Lena Kjersén Edman