Content-Type: text/html
Tack alla som letar efter svårfunnen järnvägslitteratur. Jag går på rådet att pliktleveransbiblioteken har den och beställer den i Lund, Uppsala eller Umeå. Får medhåll av Ander Schmidt som säger: "Skriften finns på UB i Lund enligt LUB:s gamla katalog.Man hittar den katalogen på hemsidan. Den står på första substantivet i nominativ".
Staffan J.
 
 
mvh
Staffan Jansson
Sektionschef / Ungdomsbibliotekarie
Jönköpings stadsbibliotek
Tel: 036-105459
E-post:
[log in to unmask]">[log in to unmask]