Content-Type: text/html Påminnelse: Kurs i Biblioteksjuridik 16-17 april, sista anmälningsdag 17 mars Information från
Svensk Biblioteksförening


Svensk Biblioteksförening inbjuder till kurs i Biblioteksjuridik, Skepparholmen 16-17 april
Många biblioteksmedarbetare ställs ibland inför juridiska problem. Vilka regler gäller för barn och lånekort?, Hur ser sekretesslagen ut?, Vad ska man tänka på vid upphandling?

Kursen vänder sig till bibliotekschefer och bibliotekarier inom såväl folk- som forskningsbibliotek. Avsikten är att belysa de rättsliga ramarna för biblioteksverksamheten samt huvuddragen i den juridik som har att göra med bibliotekens olika informationstjänster.

Kursen leds av jur kand Susanna Broms, tidigare verksjurist på Kungl. biblioteket. Kursdeltagarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor och diskutera svaren tillsammans med kursledning och gästföreläsare. Information och anmälan på vår hemsida http://www.biblioteksforeningen.org

Sista anmälningsdag är 17 mars

På vår hemsida finns information om vårens hela konferensutbud. T ex forskardagen 27 mars på tema Forskning för utveckling.

Hälsningar

Peter Axelsson

--
Peter Axelsson
Informationschef
Svensk Biblioteksförening
Box 70380
107 24 STOCKHOLM
tel 08-545 132 45
fax 08-545 132 31
mobil 070-552 46 16
skype peteraxelsson
e-post [log in to unmask]">[log in to unmask]
hemsida http://www.biblioteksforeningen.org