Content-Type: text/html
Jag lyckades komma in, du behöver inte kontakta mig.
 
 
 
Hälsningar
Birgitta Kopf
Bibliotekarie
Medicinska Fackbiblioteket
Kvalitets- och Utvecklingsenheten
Visby Lasarett
[log in to unmask]
Tel +46 498/268051
fax: +46 498/268071


>>> Gertrud Forsgren <[log in to unmask]> 03/04/09 2:03 >>>

 

 

Från: Gertrud Forsgren [mailto:gertrud[log in to unmask]]
Skickat: den 3 mars 2009 14:28
Till: [log in to unmask]
Ämne: Fjärrlån

 

 

 

Från: Gertrud Forsgren [mailto:gertrud[log in to unmask]]
Skickat: den 3 mars 2009 10:37
Till: [log in to unmask]
Ämne:

 

Hej alla som fjärrlånar från Q

Vi har bytt utseende på vår inloggningssida Istället för pinkod syns nu bara **** Ni fortsätter som förut att ange er sigel som pinkod Om det blir problem så kontakta mej [log in to unmask]">[log in to unmask] Hälsn Gertrud F