Content-Type: text/html
ETT FÅTAL PLATSER KVAR!
Sista anmälningsdag 16 mars.
 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
 

Trångt i hyllan eller ett väl genomtänkt bestånd?
 -  ett seminarium om gallring på bibliotek  
 
2 april 2009, Kulturhuset Ängeln, Katrineholm
http://trangtihyllan.blogspot.com/

Gallring är att skapa relevans! Gallring är kundservice! Gallring är marknadsföring! Gallring är medieplanering!
Gallring är servicekvalitet! Gallring är ansvar utifrån behov! Gallring är väldigt många olika saker som griper in i
det mesta av bibliotekens arbete. Gallring är inte heller helt enkelt. Därför vill vi med detta seminarium sätta ljus
på ett aktuellt och omtvistat ämne.

Dagen bjuder på historiska tillbakablickar, nedslag i dagens förvirrade biblioteksvärld och försök att skåda mot
framtida (ljusa) horisonter. Förutom intressanta föredragningar kommer alla att delta i pedagogiska bord där dagens 
tema utgör klangbotten för samtal mellan seminariedeltagarna.

Deltar gör bl.a. Pernille Schaltz, Københavns Hovedbibliotek, Susann Forsberg, Karleby landskapsbiblioteksdistrikt, Finland , 
Jan-Olof Frank, Bodens stadsbibliotek och Christer Bergqvist, Regionbibliotek Kalmar. 
 
Bidra till seminariet genom att följa och kommentera blogginläggen på http://trangtihyllan.blogspot.com/. Där hittar du även lästips och
all praktisk information som program och anmälningsformulär - anmäl dig före 16 mars! 

Semainariet är ett samarbete mellan Katrineholms bibliotek, Sjukhusbiblioteken i Sörmland, Länsbibliotek Sörmland
samt Sveriges depåbibliotek.

Mycket välkomna!