Content-Type: text/html

Ett förtydligande:

De 1,5 miljoner jag nämnde i tidigare inlägg gäller publiceringsavgifter i BioMedCentral, Hindawi & PLoS.

 

Med vänliga hälsningar:

Kristoffer Holmqvist

 

 

 

---

Kristoffer Holmqvist
Lund University Libraries, Head Office
Lund University
P.O Box 134, SE-221 00  LUND, Sweden
Tel: +46 46 222 8255
Fax: +46 46 222 3682
[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Från: Kristoffer Holmqvist
Skickat: den 25 mars 2009 10:46
Till: [log in to unmask]
Ämne: Lunds universitet sluter avtal med PLoS

 

Hej,

 

Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet har slutit avtal med Public Library of Science (PLoS), ett av de ledande OA-förlagen. Bl a ger PLoS ut högkvalitativa tidskrifter som PLoS Biology (impact factor 14.1) och PLoS Medicine (impact factor 12.1)

 

Avtalet innebär att Lunds universitet, via Biblioteksdirektionen, under 2009 betalar publikationsavgifterna för lundaforskare som får sina publikationer accepterade av en PLoS-tidskrift. Universitetet har för detta avsatt 1,5 miljoner SEK ur 2009 års budget.

 

Sedan tidigare har universitet motsvarande avtal med förlagen BioMed Central och Hindawi Publishing. Tillsammans med PLoS-avtalet innebär detta att lundaforskare, utan att behöva tänka på prenumerationsavgiften, kan välja mellan över 300 kvalitetsbedömda OA-tidskrifter inom STM-området som alternativ till tidskrifter där tillgången begränsas av prenumeration.

 

Se artikel i senaste numret av Sciecom Info för ytterligare information, eller kontakta [log in to unmask]">Lars Björnshauge eller [log in to unmask]">Jörgen Eriksson vid Biblioteksdirektionen, Lunds universitet.

 

Vänliga hälsningar:

Kristoffer Holmqvist

 

---

Kristoffer Holmqvist
Lund University Libraries, Head Office
Lund University
P.O Box 134, SE-221 00  LUND, Sweden
Tel: +46 46 222 8255
Fax: +46 46 222 3682
[log in to unmask]">[log in to unmask]