Content-Type: text/html

Föreningen Bibliotek i Samhälle (BiS) har efter ekonomisk förmåga (och i samarbete med Diakonia) understött årets ALMA-pristagare Tamer Intitute. I nr 1(09) av bis som snart är på väg till tryckeriet skriver Britt Isaksson en artikel om projektet. Här ett citat ur den artikeln:

 

 ”Tamer Institute ligger mitt i Ramallahs nerslitna kommersiella centrum bland småaffärer, utan skylt, med en smal dörr in till barnbiblioteket i nedervåningen och forskning, förlag, kontor och datorer ovanpå. Trångt, vänligt och välorganiserat mitt i röran med affischer, broschyrer, klistermärken och mängder av böcker inför årets läskampanj som alltid kulminerar i april med National Reading Week. I år med mottot ’One People One Story’ Detta obemärkta läge räddade nog Tamer från den förstörelse som drabbat Ramallahs övriga institutioner av israelisk militär från och till sedan 2000. Men man vill gärna få större svängrum och har ett löfte om ett renoverat k-märkt hus av Ramallah stad. När det nu kan infrias.”

 

Fler lästips:

www.tamerinst.org

www.children-literature.edu.ps

- Sven Hallonsten i bis 2007:3 samt artiklar i 2007:1 & 2

- Britt Isaksson. Reading for Life .Sida Evaluation  04/26 

Reading for life under occupation. Impact Assessment Diakonia 2008(ej publ.)

- Britt Isaksson. ”Barnböcker under belägring”  Opsis 2004:2

- Ulla Lundqvist. Pippi i Palestina.  bis 2002:2

 Artiklarna i bis kan läsas på nätet: www.foreningenbis.org/tidskr.html


Hälsningar
Lennart Wettmark
bisredaktör