Content-Type: text/html

SLU-bibliotekens Söka Samla Skriva, som är avsedd att ge grunderna i informationskompetens, byter namn till Söka Samla Sprida.

 

De olika delmomenten i Söka Samla Sprida följer arbetet med att skriva en artikel, en rapport, ett självständigt arbete och tar upp publicering och spridning.

 

Söka Samla Sprida

 

Lars-Olof Hansson

SLU-biblioteken