Content-Type: text/html Kursinbjudan!

Det digitala kartbiblioteket, grundläggande kartografi samt digitala geografiska data

Digitala kartor har blivit en allt viktigare resurs i vårt samhälle alltsedan Internets inträde för ca 15 år sedan. Överallt kan man se exempel på detta. Tjänster som det Digitala Kartbiblioteket och Google Earth ger forskare och allmänheten tillgång till geografiska data på ett smidigt och enkelt sätt. Allt fler bibliotek kan också, tack vare Internet, erbjuda karttjänster som inte var möjligt tidigare, då konventionella papperskartor tog mycket fysisk plats i anspråk.

Den nya tillgången till kartor har lett till att bibliotekarier runt om i landet har ett ökat behov av basala kartografiska kunskaper, både vad gäller tryckta och digitala kartor, samt kopplingen mellan dessa båda format.

Därför har Geobiblioteket och GIS-centrum vid Lunds universitet utarbetat en tvådagarskurs som skall ge intresserade bibliotekarier grundläggande kartografiska kunskaper. Betoningen kommer att ligga vid svenska digitala kartor och dess tryckta motsvarigheter.

Syftet med kursen är att deltagaren skall få allmän kännedom om kartor (främst svenska) och digitala geografiska data samt hur kartor kan användas inom olika verksamhetsområden. Kursen redogör för hur kartor har vuxit fram i ett historiskt perspektiv, samt deras egenskaper och funktion i dagens samhälle. Särskild vikt läggs vid kopplingen mellan olika topografiska och tematiska kartor samt dess digitala motsvarigheter i nationella geografiska databaser. Därutöver behandlar kursen praktiska frågor såsom koordinatsystem, digitala distributionssätt (främst Digitala Kartbiblioteket) samt kopplingen till geografiska informationssystem, GIS.

Kursen ges med bidrag från Kungliga biblioteket.

Var: Lunds universitet, Geocentrum
När: Den 26-27 maj (två dagar)
Antal deltagare: 20 st.
Pris: 2 000 kr/deltagare inkl. fika (observera att lunch, resa, hotell etc. är till självkostnadspris).
Hotell: Vi samarbetar med Anhörighotellet i Lund, som kan erbjuda enkla rum för drygt 400 kr/natt. Tillgången är dock begränsad. Hör av er till Robin Gullstrand för mera information och bokning (se nedan).
Lilla Hotellet i Lund erbjuder rum från 1 280 kr/natt. Tfn: 046-32 88 88 http://www.lillahotelletilund.se/
Centralt finns också Gräddhyllan - Ahlström: http://graddhyllan.gastrogate.com/
Observera att det är svårt med hotell i Lund så man bör boka i god tid!

Anmälan kan göras senast tisdagen den 5 maj via e-post till Robin Gullstrand ([log in to unmask]">[log in to unmask]) eller brevledes till nedanstående adress. Observera att en anmälan är bindande!

Titta gärna på medföljande bilaga för mera information!

Välkomna!

Robin Gullstrand, Geobiblioteket i Lund
Karin Larsson, GIS-Centrum, Lund

-------------------------------------------
Robin Gullstrand, 1:e bibliotekarie
Geocentrum II
Sölvegatan 12
223 62 Lund
Tfn: 046-222 78 67
E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]
Webbplats: www.geobib.lu.se
-------------------------------------------