Content-Type: text/html Påminnelse. Örebro universitet  söker ny

Chef för universitetsbiblioteket - överbibliotekarie

En beskrivning av tjänsten finns på universitetets webbplats:
http://www.oru.se/templates/oruextAdViewer.aspx?id=2303&adPageID=56244

För mer information är du välkommen att ta kontakt med administrative direktören Olle Häggbom, tel nr 019-303156, 070-6013400 [log in to unmask]">[log in to unmask]
eller personalkonsult Berit Samuelsson, tel nr 019-303420 [log in to unmask]">[log in to unmask]

Ansökan ska vara inkommen senast den 17 mars 2009 till Registrator, Örebro universitet, 701 82 Örebro

Enligt uppdrag,
Anders Eklund
-- 
Anders Eklund
Librarian
Örebro University Library
S-701 82 Örebro, Sweden

Phone: +46 19 303618
Fax: +46 19 331217
http://www.ub.oru.se