Content-Type: text/html
Länsbibliotek Jönköping har i samarbete med Migrationsverket, mottagningsenhet Jönköping, och med stöd av Kulturrådet framställt några informationsfoldrar för i första hand asylsökande, flyktingar och invandrare.
Vi erbjuder nu alla intresserade bibliotek att ladda ner foldrarna från vår hemsida  för egen tryckning eller kopiering. Foldrarna finns för nedladdning på: http://www.f.lanbib.se/default.asp?siteid=45
Foldrarna är layoutade för tryckning i fyrfärg, dubbelvikta, stående A4 (beskuret A3). Foldrarnas tema är "Vi träffas på biblioteket" - kunskap-upplevelser-möten.
Foldrarnas ena sida är på (lätt) svenska, den andra sidan på engelska, somaliska, arabiska och ryska (=en folder för resp språk). Den svensk/engelska foldern kan förstås även användas mera allmänt i olika marknadsföringssammanhang och riktar sig därmed inte specifikt till en viss språkgrupp som de andra foldrarna.
Förslagsvis kompletterar man foldrarna med eget, lokalt material som man lägger i dem som bilaga.
Här finns en hel del pengar att spara för de enskilda biblioteken med tanke på att vi bjuder alla intresserade bibliotek på både layout (reklambyrå), översättning (Migrationsverket) och innehåll (Nässjö bibliotek i samarbete med Länsbibliotek Jönköping)
För mera info kontakta: Uli Wollrab, Bibliotekskonsulent, Länsbibliotek Jönköping, [log in to unmask]">[log in to unmask]