Content-Type: text/html

 

 

Sian Tuckers ”Lek med former” (Berghs, 1989) är synnerligen enkel som saga betraktat… men mycket bra om man vill lära ut olika typer av former till barn.

/ LARS, Nyköpings stadsbibliotek

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För GustafKällvik
Skickat: den 5 maj 2008 14:09
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Saga om former

 

Hej!

Känner någon till om det finns någon saga som berättar om former eller som inbegriper former på något sätt?

Tacksam för hjälp!

Hälsningar,
Gustaf Källvik

Skånhällaskolan
Biblioteket
Spårhagavägen
437 40 Lindome

Tfn: 031-99 17 21
Mob: 0702-50 27 30