Content-Type: text/html

För en artikel jag arbetar med söker jag efter en bok som mina Biblistkollegor förhoppningsvis kan hjälpa mig att lokalisera.

Boken i fråga är en fotobok med bilder från guldrushen i Alaska: Ethel Anderson Becker, ”Klondike ’98 : Hegg’s album of the 1898 Alaska gold rush”, Portland 1949. Det enda som finns i Libris och Bibliotek.se är en förkortad utgåva från 1967 som finns på KB. Eftersom fotografen Eric A. Hegg var svensk (född i Bollnäs) tycker jag att det inte borde vara omöjligt att originalupplagan finns någonstans i Sverige, kanske på något bibliotek som inte har lagt in den i datorkatalogen?

Enligt min källa skall originalupplagan innehålla tre bilder på stora guldklimpar, på sidorna 2, 103 och 108. Den upplaga som finns på KB innehåller bara två av dessa, och jag skulle behöva se den tredje. Det finns en stor guldklimp från Klondikerushen på Naturhistoriska riksmuseet, och jag vill veta om den finns avbildad i boken.

Tack för all hjälp.

*****
Ola Hammarlund
http://www.olahammarlund.se/

"If the world was perfect, it wouldn't be."
Tillskrivet Yogi Berra