Content-Type: text/html
Axiell fusioneras med sin engelska motsvarighet DS:
"With immediate effect DS becomes part of the Axiell Library Group family of companies"
Det verkar vara främst Axiell Arena som lockat engelsmännen.
Läs informationen från DS här: http://www.ds.co.uk/page.asp?id=289
Informationen från Axiell: http://www.axiell.com/news#NEWS_33

hälsningar
Peter Alsbjer