Content-Type: text/html

Den 6 oktober 2008 kommer den 11:e medicinska bibliotekskonferensen att äga rum i arrangemang av Karolinska Institutets universitetsbibliotek. Programmet börjar redan nu att ta form, och bland föreläsarna återfinns

 

Stephen Abram - om Building capacity for change : preparing our enterprises for new information strategies

 

Maria Bohlin - om vad en klinisk bibliotekarie kan göra ute i vården

 

Jonas Lindblom - om SBUs evidensdatabas och upplysningstjänst

 

Karin Bojs - om hur en medicinjournalist arbetar, när var hur hittar man information?

 

Sharon Markless - om utvärdering av informationskomptens

 

Jörgen Nordenström - om evidensbaserad medicin

 

Ulla Ch Hanson - om den digitala kursen Vad är en vetenskaplig artikel?

 

 

Dagen efter konferensen (7 okt) planeras en endagsworkshop, troligen med tema statistik på e-resurser.

 

 

Mer information kommer successivt att publiceras på http://edit.ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=1604&a=12333&l=sv

 

 

 

Hjärtligt välkommen!

 

 

Programkommittén genom

 

Lotta Haglund

 

 

********************************************************************

Lotta Haglund, BA, MLIS

Informationschef / Head of Information and Public Relations

Karolinska Institutet

Universitetsbiblioteket / University Library

Box 200 (Berzelius väg 7B)

S-171 77 Stockholm, Sweden

+46 8 524 84 108

[log in to unmask]">[log in to unmask]

http://ki.se/ub

 

Karolinska Institutet University Library welcomes you to the 5th Evidence Based Library and Information Practice Conference, June 29th – July 3rd 2009, in Stockholm, Sweden. For more information please visit http://eblip5.kib.ki.se