Content-Type: text/html
Från Halmstad kommer detta bud:

Household, G
Katterna vid makten

från 1984,
kan det vara något?

Elisabeth Skog & Marie Louise Rågwall


"Petersson Anna Maria, KOF" <[log in to unmask]>
Sänt av: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

2008-05-06 10:40
Sänd svar till
BIBLIST - Topics in Nordic research library user services              <[log in to unmask]>

Till
[log in to unmask]
Kopia
Ärende
[BIBLIST] roman om katter

En fråga från bibliotekschatten som vi inte kan lösa: en roman (?) av en svensk (?) manlig författare. Den är 25-30 år gammal och handlar om katter som gör uppror och flyr från ngn anstalt där djur utsätts för experiment. Boken är skriven på ett rytmiskt språk, kanske blankvers.
 
Någon som vet?
 
Anna Maria Petersson
biblioteken i Botkyrka