Content-Type: text/html

….

Passport kan lämna ut personuppgifter om lagen så kräver eller om det i god tro kan antas att det krävs för att: (a) följa juridiska krav eller lyda ett domslut som Microsoft fått; (b) skydda och bevara rättigheter eller egendom som tillhör Microsoft, Passport eller webbplatser eller tjänster i Passport-nätverket; eller (c) agera under brådskande förhållanden för att skydda den personliga säkerheten för användare av Passport-nätverket eller allmänheten.

 

Personuppgifter som insamlas av Passport kan lagras och bearbetas i USA eller något annat land där Microsoft eller dess filialer, dotterbolag eller representanter finns. Genom att använda Passport-nätverket godkänner du att sådan information förs ut ur landet. Microsoft följer avtalet för integritetsskydd som framställts av det amerikanska handelsdepartementet angående insamling, användning och bevarande av data från EU.

Du bör noga granska sekretesspolicyn för de webbplatser i Passport-nätverket som du registrerar dig för eller loggar in på om du vill kontrollera hur webbplatsen eller tjänsten använder den information som samlas in.