Content-Type: text/html
På grund av Lärarhögskolans samgående med Stockholms universitet fr.o.m. 2008-01-01
slås bibliotekssystemen samman.
Detta medför att fjärrlån ut vid Lärarhögskolans bibliotek - Lärum (sigel Hls) -
stängs under december.
 
Med vänlig hälsning
Barbro Lodin, Fjärrlåneansvarig på Lärum
 
Barbro Lodin
Lärarhögskolan i Stockholm/ Stockholm Institute of Education
Lärum/ Library
Box 34103
S-100 26 Stockholm
Tel: +46(0)8-7379830
Fax: +46(0)8-737 5731
E-mail: [log in to unmask]">[log in to unmask]
www.lhs.se