Content-Type: text/html http://www.referensbiblioteket.se/> Date: Wed, 21 Nov 2007 08:38:07 +0100
> From: [log in to unmask]
> Subject: [BIBLIST] Bibliotek bara på nätet
> To: [log in to unmask]
>
> Ibland blir man bara oerhört trött över hur
> långsamt utvecklingen och anpassningen till
> den digitala världen går här i landet med ett
> strålande undantag, DOAJ i Lund. Länk-
> skafferiet i Mölndal tillhör mina favoriter och
> skulle kunna utvecklas till en nationell bas och
> resurs. Jag lyfter på hatten för eldsjälen Bert
> Hoflund som dragit och drar det tunga lasset.
> Var är ni andra?
>
> http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/general.htm
>
> Sedan nätet slog igenom i mitten på 90-talet har
> utvecklingen gått rasande fort.
>
> T.o.m. biblioteken har påverkats dock bara
> marginellt. Visserligen har dyra tidskriftspaket
> köpts in samtidigt som man avbeställt tusentals
> unika tidskrifter. Vi är alla väldigt lika idag.
>
> Men vi har kvar vårt kära klassifikationssystem
> till stor glädje för det globala forskarsamhället.
> Vi vet alla hur svenska krusbär smakar.
>
> Vi har alla våra lokala kataloger och våra
> it-avdelningar växer och frodas.
> Vi vet alla hur det borde vara och struntar i
> vad andra gör dock irriterande att det är det
> sista som används av våra användare.
>
> Trots att Projekt Runeberg i Linköping under
> Lars Aronssons ledning redan i december
> 1992 började lägga ut litteratur på nätet så
> har ytterst lite gjorts inom biblioteksvärlden
> för att tillgängliggöra samlingar och nätresurser.
>
> http://runeberg.org/
>
> Titta bara på den här tyska listan över digitaliserade
> äldre pedagogiska tidskrifter. Hur länge kommer
> det att dröja innan vi har en motsvarande?
> 20-30 år? Inte orimligt när man betänker det
> ointresse och brist på initativ som präglat vår
> profession.
>
> http://www.bbf.dipf.de/retro-digit1.htm
>
> Rätta mej om jag har fel. Vad är det vi egentligen
> åstadkommit på egen hand förutom att försöka
> hindra utvecklingen genom ett evigt utredande som
> bara leder till ytterligare utredande. Konferenser som
> bara leder till ytterligare konferenser. Projekt som
> bara leder till ytterligare projekt. Grupper skapas som
> bara leder till ytterligare grupper.
>
> Jan
>
>
> --
>
> Jan Szczepanski
> Förste bibliotekarie
> Goteborgs universitetsbibliotek
> Box 222
> SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
> Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
> E-mail: [log in to unmask]
>
>
>
>
>
>
>


Ladda ner bästa reseguiderna alldeles gratis! MSN Resor