Content-Type: text/html

Jag är på jakt efter texter t ex statistik, forskning, debatt - som behandlar svensk dagspress och miljöjournalistik. Jag har projektarbetande elever som ska hitta en frågeställning kring detta. Finns det någon institution som ägnar sig åt medieinnehåll av detta slaget?Jag har läst i Hadenius och Weibulls Massmedier 8:e upplagan och hittat Jarlbro, Forskning om miljö och massmedier (2001). Dessutom provat med olika sökbegrepp i Libris utan resultat. Deras utgångsfråga är att jämföra svensk dagspress med ett annat europeiskt land med avseende på miljöjournalistik.

 

Mvh

 

Lena Fogelberg Carlsson

Katedralskolan

Linköping