Content-Type: text/html 1. IT för pedagoger ersätter Skoldatanätet. 2. Kolla källan nylanseras

LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar två vikariat (heltid) som bibliotekarier med placering vid Universitetsbiblioteket, Humanistisk-samhällsvetenskapliga biblioteket, Campus Valla.

 

Länk till annons på Linköpings universitets hemsida:

http://www.liu.se/jobbdb/show.html?2239

 

Anställningsperiod: 2008-01-14 -- 2008-12-31

 

Ansökan, märkt Dnr LiU-2007/00017, jämte meritförteckning skall senast

2007-12-05 ha inkommit till Linköpings universitet under adress:

Linköpings universitet

Registrator

581 83 LINKÖPING