Content-Type: text/html
Hej!
 
Vi har användt oss av SAMSUNG YP-U2R i vårt DAISY-projekt. Vid avstäningstillfället minns spelaren var man slutade och startar där igen när den slås på. Den har inläsningsfunktion så eleven kan läsa in vilka läxor eleven har eller spela in lärarens lektion. Pris ca 500 - 800 kr. Priset varierar, har man tur kan det vara lågt när man köper in spelaren. 1-2 G minne.
 
Med vänlig hälsning 
Margareta Bergkvist
Projektledare, DAISY-projektet
Örebro Stadsbibliotek

Tfn: 019 - 21 40 72

E-post: [log in to unmask]" target=blank>[log in to unmask]

Kultur- och Medborgarförvaltningen
Stadsbiblioteket
Box 32510
701 35 Örebro