Teknik ole0.bmphistorikern Arne Kaijser, KTH, tilldelas stort stipendium
Professorn och författaren Arne Kaijser, vid KTH, har fått ett stipendium på 100 000 kronor från Stiftelsen John och Margaretha Aspegrens minne, som förvaltas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Arne Kaijser får stipendiet för sina insatser när det gäller att öka förståelsen för teknikhistoria.
Juryns motivering lyder ”Arne Kaijser tilldelas John och Margaretha Aspegrens stipendium för hans stora insatser för att öka förståelsen för teknikhistorien, för hans ovanliga förmåga att med inlevelse och kritisk hållning levandegöra infrastrukturens fundamentala betydelse som drivkraft i samhällsutvecklingen och för det pedagogiska sätt varpå han har förmedlat sin kunskap i böcker, artiklar och debattinlägg”.

John och Margaretha Aspegrens stipendium delas ut för första gången och ska uppmuntra förståelsen mellan ingenjörsvetenskap och humaniora. Stipendiet kommer att delas ut vartannat år, växelvis till en ingenjör/naturvetare och till en humanist.
Om John och Margareta Aspegren:

John och Margaretha Aspegren gifte sig 1945. Det var John och Margaretha Aspegrens önskan att skapa en stiftelse för att ”medverka till en bättre förståelse mellan ingenjörsvetenskap och humaniora”. Efter civilingenjörexamen i kemiteknik, på KTH, började John Aspegren 1930 på AB Separator som senare bytte namn till Alfa-Laval. En central forsknings- och utvecklingsenhet inrättades 1970 och John Aspegren blev dess förste chef.
John Aspegren kom att bli känd som Mr Alfa-Laval och vid sin 75-årsdag hyllades han av företaget genom få en separatorserie uppkallad efter sig. Dessutom invigdes ett speciellt John Aspegren-bibliotek.