Content-Type: text/html Välkommen till Svenska musikbiblioteksföreningens utbildningsdag på Musikmuseet i Stockholm måndag 24 april! Vi har tagit fasta på att det är "mångkulturår" 2006 och har bjudit in två föreläsare, som skall spegla det mångkulturella musiksverige på olika sätt. Gunnar Ternhag är docent i musikvetenskap på Högskolan Dalarna. I sin forskning har han främst behandlat svensk och nordisk folkmusik. Ternhag har nyligen blivit invald i Kungliga Musikaliska Akademin. Ale Möller är en välkänd folk- och världsmusiker som spelat i grupper som Frifot, Filarfoket och Enteli. Han är en förgrundsgestalt när det gäller möten mellan musiker från olika kulturer och traditioner. Efter föreläsningarna blir vi förevisade Musikmuseets arkiv, som enligt utsago, innehåller en hel del överraskningar! Musikmuseet i sig är väl värt ett besök med sin unika miljö från 1600- och 1700-talet. Det ligger i före detta Kronobageriet - den äldsta bevarade industribyggnaden i Stockholm.

Program + information om hur man anmäler sig finner du på SMBFs webbplats: http://www.smbf.nu/. Deadline är redan 3 april (men vi kan nog sträcka oss några dagar längre...).

Vänliga hälsningar!
Pia Shekhter
Sekreterare i SMBF

Högskolan för scen och musik
vid Göteborgs universitet.
Biblioteket
Box 210
405 30  Göteborg
Tel. 031-773 40 57
Fax. 031-773 40 59
Besöksadress: Fågelsången 1
www.hsm.gu.se