Content-Type: text/html

Hej!

 

Är ditt bibliotek i startgroparna för ett Accessprojekt som innefattar retrospektiv katalogisering av äldre tryck i LIBRIS eller artikelindexering/produktion av ämnesbibliografi i LIBRIS?

 

Kungl. biblioteket har fått medel för att kunna erbjuda extra utbildning i katalogisering för deltagare i Accessprojekt som rör retrospektiv katalogisering av äldre tryck och ämnesbibliografier i LIBRIS-databasen. Kurserna påbörjas under våren och vi behöver så snart som möjligt få en överblick över vilka utbildningsbehov som finns. I första hand erbjuds följande typer av kurser:

 

Elementär kurs i LIBRIS-katalogisering och MARC21 (Ny kurs!).

Denna endagskurs vänder sig till personal som aldrig har jobbat med LIBRIS-katalogisering förr. Inga förkunskaper krävs.
Efter en översiktlig genomgång av ”Katalogiseringsregler för svenska bibliotek” (KRS) behandlas MARC21-formatet och Voyager, ett samkatalogsystem som används av alla bibliotek som katalogiserar i databasen LIBRIS. MARC21 består av fyra olika format. Vi kommer under dagen enbart att gå igenom det bibliografiska formatet. Formatgenomgången varvas med praktiska övningar.

Målet med kursdagen är att deltagarna ska ha fått de kunskaper som krävs för att kunna skapa en bibliografisk post i LIBRIS.

 

Introduktionskurs i LIBRIS-katalogisering och MARC21.

Denna tredagarskurs är en introduktion till katalogisering i LIBRIS. Utbildningen vänder sig till alla som har gått den elementära kursen eller har viss kunskap om MARC21-formatets struktur och uppbyggnaden i KRS. MARC21 består av fyra olika format. Vi kommer under kursen att gå igenom det bibliografiska formatet, auktoritetsformatet och beståndsformatet.

Kursen inleds med en kort presentation av LIBRIS verksamheter och tjänster. Efter en översiktlig genomgång om syftet med kataloger och katalogisering ägnas resten av kursen åt teoretiska genomgångar varvat med praktiska övningar.

Målet med kursen är att deltagarna ska ha fått de kunskaper som krävs för att kunna:

·        primär- och sekundärkatalogisera monografiska och fortlöpande resurser i LIBRIS

·        importera poster från utländska databaser

·        skapa beståndsposter för monografiska och fortlöpande resurser

·        skapa auktoritetsposter

 

Utbildning i artikelindexering/produktion av ämnesbibliografier.

Kursen är på 1 dag och vänder sig till bibliotek som inom ramen för Access katalogiserar artiklar ur tidskrifter, samlingsverk och årsböcker. Kursen tar upp vad som specifikt gäller för denna typ av katalogisering och för produktion av en ämnesbibliografi i LIBRIS.

Förkunskapskrav är genomgången introduktionskurs i LIBRIS-katalogisering och/eller erfarenhet av katalogisering i LIBRIS.

 

Utbildning i katalogisering av äldre tryck.

Kursen är på 1 dag och vänder sig till bibliotek som ska katalogisera tryck från handpresstiden (allt före 1830 och i praktiken en hel del tryck fram emot 1870). Kursen omfattar principer för citering av titel och impressum, upplageuppgifter, fysisk beskrivning med bibliografiskt format, förhållandet mellan anmärkningar och själva beskrivningen, exemplarspecifika uppgifter och slutligen återanvändning av befintliga LIBRIS-poster. Kursen tar även upp litteratur i ämnet.

Förkunskapskrav är genomgången introduktionskurs i LIBRIS-katalogisering och/eller erfarenhet av katalogisering i LIBRIS.

Utbildning i auktoritetskontroll av namnformer
Kursen erbjuder fördjupad utbildning i auktoritetskontroll för personnamn. Kursen är på 1 dag och kommer att innehålla en genomgång av de viktigaste principerna vid auktoritetskontroll men framförallt praktiska övningar. Eftersom auktoritetskontroll utgör en allt viktigare del i katalogiseringsprocessen vill vi kunna erbjuda en fördjupning av just detta moment. Önskvärda förkunskaper: LIBRIS grundkurs i katalogisering och/eller erfarenhet av katalogisering i LIBRIS.

Förutom dessa kurser kan även kurser i ämnesordsindexering med Svenska ämnesord erbjudas vid behov.

 

Behöver du eller din personal utbildning i ovanstående, ta kontakt med Britt Sagnert på LIBRIS snarast. E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]

I din ansökan bör du specificera vilken typ av Access-projekt som ditt bibliotek arbetar med. Vi är också tacksamma om kursdeltagarnas förkunskaper specificeras så gott det går. Mer information finner du på KB:s sidor om katalogiseringsutbildningar: http://www.libris.kb.se/tjanster/utbildning.jsp

 

Kurserna hålls i regel på Kungl. biblioteket, Stockholm. Finns många intresserade från samma bibliotek på annan ort kan kursen också förläggas där.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Miriam Nauri

Kungl. biblioteket