Content-Type: text/html

Call for Presentations

 

The 7th Nordic NVBF-ILL-conference will be held 1-3  October 2006 at Hotel Marienlyst in Elsinore, Denmark. NVBF is the Nordic Federation of Research Libraries Associations (NVBF), and the conference is organized by the ILL-group of the Danish Research Library Association (DF). Our intention is to make a conference with main focus on the practical aspects of ILL, document delivery and resource sharing – with emphasis on knowledge exchange and “hands on”.

 

We hereby call for proposals for presentations!

 

We welcome proposals for presentations in all fields of interlibrary loan, document delivery and resource sharing – generally with a Nordic and/or a practical perspective. We are currently planning the framework of the conference.

 

Among the already determined conference themes are:

 • Google and other general Internet search engines vs. library catalogues and portals: threats and opportunities
 • end-user initiated ILL
 • the Internet as a verification and localization tool
 • ILL and document delivery from countries and regions outside the Nordic countries, England and USA
 • theeuropeanlibrary
 • seamless access and single-sign-on
 • the national library card
 • schemes for library material transportation

 

And as usual there will be a section with updates on the Nordic union catalogues. The plan for this conference is to set up workshops on the individual union catalogues from the various Nordic countries.

 

In Spring 2006 a conference home page will be established, where all abstracts of the conference presentations will be published. If you – in addition to your presentation – want to provide a full paper, we will publish this on the conference home page as well.

 

Send your abstract (1-2 pages) with proposals for your presentation before March 20, 2006 to:

Poul Erlandsen

National Library of Education

e-mail: [log in to unmask]" title="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

We will let you know not later than April 2006, whether your presentation is accepted or not.

 

Yours sincerely

The ILL-group of the Danish Research Library Association

Poul Erlandsen

 

 

 

Den 7. nordiske NVBF Fjernlånskonference afholdes i dagene fra den 1. til den 3. oktober 2006 på Hotel Marienlyst i Helsingør, Danmark. Konferencen arrangeres af ILL-gruppen under Danmarks Forskningsbiblioteksforening (DF’s Forum for fjernlån). Vi vil etablere en konference med hovedvægt på de praktiske aspekter af ILL, dokumentlevering og ”resource sharing” med fokus på videndeling og ”hands-on”.

 

Vi indbyder hermed alle interesserede til at indsende forslag til præsentationer.

 

Vi ønsker forslag til præsentationer inden for alle aspekter af emnet interlibrary loan, document delivery og resource sharing, gerne med et nordisk aspekt, og gerne med en praktisk vinkel. Vi er i fuld gang med at lægge rammerne for konferencen, og blandt de foreløbigt fastlagte emner kan nævnes:

 

 • Google og andre søgemaskiner versus bibliotekernes kataloger: trusler og muligheder
 • Internettet som verifikations-, lokaliserings- og fremskaffelsesressource
 • digitalisering
 • slutbrugernes adgang til fælleskataloger
 • ILL fra andre end de nordiske lande, England og USA
 • theeuropeanlibrary
 • den sømløse bibliotek, single sign-on
 • nationale lånerkort
 • kørselsordninger

 

Som sædvanlig vil der også være et tema med nyt fra de nordiske fælleskataloger. Som noget nyt vil vi forsøge at etablere egentlige workshops omkring disse.

 

Vi vil i løbet af foråret 2006 etablere en hjemmeside for konferencen. Her vil vi publicere alle abstracts  i god tid inden selve konferencen. Har man lyst til at lave et fuldt paper, vil vi også gerne publicere dette på hjemmesiden.

 

Abstract (1-2 sider) med forslag til præsentation sendes inden den 20. marts 2006 til:

 

 Poul Erlandsen

 Danmarks Pædagogiske Bibliotek

 e-mail: [log in to unmask]" title="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Senest i april 2006 gives besked om  præsentationen er antaget.

 

 

Poul Erlandsen

Afdelingsleder / Head of Dept.
Dokumentlevering / Document Access Services
Danmarks Pædagogiske Bibl. / National Library of Education
Postbox 840 / PO Box 840
2400 København NV / DK-2400 Copenhagen NV
Danmark / Denmark

Tlf. 88 88 93 06 / Phone +45 88 88 93 06
Mobil 26 30 66 78 / Cell +45 26 30 66 78
Fax 88 88 93 92 / Fax +45 88 88 93 92
WWW <
http://www.dpb.dpu.dk>