Content-Type: text/html
I BBL 2006:90(9):18-19
finns en artikel om hur man kan mäta det ekonomiska värdet av biblioteksverksamhet
http://www.biblioteksforeningen.org/bbl/bbl2005/BBL%20nr%209%202005.pdf
Kan kanske ge något.
 
 
Hälsningar
Birgitta Kopf
Bibliotekarie
Medicinska Fackbiblioteket
Visby Lasarett
[log in to unmask]tland.se">[log in to unmask]
Tel +46 498/268051
fax: +46 498/268071


>>> [log in to unmask] 2006-03-22 14:38 >>>

Hej!

Finns det något bibliotek i Sverige som gjort en nyttovärdering av verksamheten - hela eller delvis? I första hand är vi intresserade av bench marking med fackbibliotek/specialbibliotek/förvaltningsbibliotek. Vi vill försöka mäta den ekonomiska nyttan för kunden, i vårt fall anslutna kommunala förvaltningar.

Ex på frågor:
- värdering av upplevd nytta
- kostnad i relation till servicenivå
- tidsbesparingar
- samordningsvinster för t ex databasabonnemang

Vi kommer sannolikt att samarbeta m KPMG, och söker goda exempel från biblioteksvärlden.  


Med vänliga hälsningar

Viveca Nyström

Traktörens förvaltningsbibliotek
Tel 031 - 612442
Box 2554
403 17 Göteborg