Content-Type: text/html
Hej!

Finns det något bibliotek i Sverige som gjort en nyttovärdering av verksamheten - hela eller delvis? I första hand är vi intresserade av bench marking med fackbibliotek/specialbibliotek/förvaltningsbibliotek. Vi vill försöka mäta den ekonomiska nyttan för kunden, i vårt fall anslutna kommunala förvaltningar.

Ex på frågor:
- värdering av upplevd nytta
- kostnad i relation till servicenivå
- tidsbesparingar
- samordningsvinster för t ex databasabonnemang

Vi kommer sannolikt att samarbeta m KPMG, och söker goda exempel från biblioteksvärlden.  


Med vänliga hälsningar

Viveca Nyström

Traktörens förvaltningsbibliotek
Tel 031 - 612442
Box 2554
403 17 Göteborg