Content-Type: text/html

Hej igen Gunlög!
Jag har satt samman ett dokument med din engelska kontakt + lite av dina egna kommentarer. (bifogas) Tänkte skicka ut det till smartcardgruppen.
En sak de kommer att vilja veta är säkert namnet på din "källa". Tror du att vi kan få det,?  Alt, lite mer kött på benen.....

PS. Jo vi har haft lite kontakt med landstingsförbundet och kommunförbundet. Men deras e-legitimation fungerar tydligen i skatte och bankmiljö. Och du vet vad bankerna tyckte om att blanda in "oss andra" i penningvärlden....
Hälsn.
Elisabeth Erikson
Regionbibliotek Västra Götaland
Regionens hus
541 80 Skövde
e-post: [log in to unmask]
tfn. 0500 49 56 46  0708-18 20 04

[bilagan "Text till 31 mars.doc" är borttagen av Elisabeth Lindberg/Stadsbiblioteket/Göteborgs Kommun]