Content-Type: text/html
Ber om ursäkt för "Southampton"-meddelandet! Texten var inte avsedd för Biblist!

Hälsn.
Elisabeth Erikson
Regionbibliotek Västra Götaland
Regionens hus
541 80 Skövde
e-post: [log in to unmask]
tfn. 0500 49 56 46  0708-18 20 04